Zapraszamy do kontaktu

Możliwość nauki w domu klienta

Wojtek 509 608 615

 

W ofercie:

podstawy języka i nauka najważniejszych zwrotów

korepetycje poziom A1 do B2

gramatyka

pomoc w zadaniach domowych

konwersacje indywidualne

 

Nauka języka skuteczna i  przyjemna…

 

Pierwsza lekcja GRATIS